Aktualno

Odpust dolgov - informacije za upravičence

ODPUST DOLGOV

Mestna občina Ljubljana je podpornica projekta odpusta dolgov. Javna podjetja, povezana v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Javni stanovanjski sklad MOL ter šole in vrtci, katerih ustanoviteljica je MOL, bodo odpisovali stare dolgove, ki so glede na zakonodajo in sprejeti Sporazum o odpustu dolgov določeni kot upravičeni in so nastali do 31. 12. 2013 ter glede katerih obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina, in sicer gre za enkraten odpis.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so vsi tisti dolžniki – fizične osebe, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

 • Prejemniki denarne socialne pomoči ali
 • Prejemniki varstvenega dodatka ali
 • Prejemniki veteranskega dodatka ali
 • Prejemniki otroškega dodatka iz 1. oz. 2. dohodkovnega razreda ali
 • Prejemniki otroškega dodatka v 3. Dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oz. dodatka za veliko družino.

Dolgovi pa se lahko odpišejo tudi osebam (npr. partnerjem), ki so v zgoraj navedenem obdobju navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oz. otroškega dodatka.

Upravičenec ni fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

 

Kakšen je postopek?

Upravičenci zaprosijo za odpust dolga na obrazcu, ki bo od 3. 8. 2015 dosegljiv na spletni strani http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html, na centrih za socialno delo, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine.

Prošnja na predpisanem obrazcu mora biti vložena (osebno ali po pošti) pri posameznem upniku (v javnem podjetju, stanovanjskem skladu, osnovni šoli, vrtcu) med   3. 8. 2015 in 31. 10. 2015.

Če so vsi zahtevani pogoji izpolnjeni, posamezni upnik in dolžnik skleneta dogovor o odpustu dolga. Višino odpusta  dolga določi posamezni upnik.

 

Več informacij na: http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-dolgovih.html

 

Kje oddati obrazec za odpust dolga?

Upravičenci za odpust dolgov javnih podjetij lahko vloge oddajo po pošti ali osebno na sedežih družb.

Za Energetiko Ljubljana:

 • po pošti na naslov: Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana;
 • osebno od ponedeljka do petka med 8. in 14.30 uro v sprejemni pisarni Kontaktnega centra Energetike Ljubljana v pritličju poslovne stavbe na Verovškova ulica 62, Ljubljana.

Za Snago:

 • po pošti na naslov: Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana;
 • osebno od ponedeljka do petka med 7:30 in 15:00 uro v vložišču oziroma glavni pisarni na Povšetovi ulici 6, pritličje, soba 8.


Za JP VODOVOD-KANALIZACIJA :

 • po pošti na naslov: JP VODOVOD-KANALIZACIJA  d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana;
 • osebno od ponedeljka do petka med 8:00 in 14:30 uro na sedežu družbe na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani .

Na JAVNI HOLDING Ljubljana lahko upravičenci oddajo vloge za javna podjetja Energetika Ljubljana, VODOVOD-KANALIZACIJA in Snaga:

 • po pošti na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana;
 • osebno od ponedeljka do petka med 8:00 in 14:30 uro v Sprejemni pisarni v pritličju družbe na Verovškovi ulici 70 v Ljubljani.

S prijavo na e- novice soglašate, da JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. uporabi vaš elektronski naslov za namene obveščanja o novostih, ponudbi, splošnih informacijah, povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., dogodkih, nagradnih igrah in drugih aktualnih zadevah ter poslovnih informacijah ter da izvaja analize o branju poslanih vsebin za lastne potrebe. Vaše osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. lahko obdeluje do preklica vaše privolitve.

\r\n\r\n

Hkrati ste s prijavo na e-novice seznanjeni, da se iz sistema obveščanja (e-novic) lahko kadarkoli odjavite preko povezave, ki bo v vsakem sporočilu.

\r\n\r\n

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika, in da bo vaše osebne podatke skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S prijavo ste seznanjeni, da JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. lahko uporablja zunanji novičarski servis skladno s pravili slednjega (npr. mailChimp) in podatke hrani v oblaku.

\r\n\r\n

Osebne podatke o posamezniku/ici bo JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. obdeloval zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

\r\n